Bilgisayar Programcılığı Programı

GENEL BİLGİLER:

Dünyada sanayileşme her geçen gün artmakta ve gelişmektedir. Bilgisayar teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bilgi ekonomisine geçişle birlikte bilgisayar alanında çeşitli kariyer geliştirme olanakları ortaya çıkmıştır. Ülkemizde bütün sektörlerde bilgi işlem elemanı talebi yüksektir ve giderek artmaktadır. Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişme, sektörde çalışanların ve sektöre yeni girecek olanların, bu yeni gelişmeler ve teknolojiler konusunda sürekli olarak geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Yaşanan ekonomik gelişmeler iş yaşamını derinden etkilemekte ve e-iş ve e-ticaret olarak adlandırılan yeni yöntemleri devreye sokmaktadır. Firmalar işlerini ve ticaretlerini bu tür elektronik platformlara taşırken ve çalışmalarını bu yöntemlerle sürdürürken nitelikli bilgi teknolojisi elemanlarına gereksinim duymaktadır. Bu bağlamda bilişim sektörünün yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla YÖK’ na bağlı Meslek Yüksek Okullarında kullanılan ve İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında hazırlanarak pilot Meslek Yüksek Okullarında uygulanan mevcut programlar ve sektörün görüşleri değerlendirilerek, Meslek Yüksekokulumuzda kullanılmak üzere Bilgisayar Programcılığı Programı hazırlanmıştır.